Alfa real - Byty, domy a developerské projeky. Jsme alfou na realitním trhu

PROJEKCE A PROJEKTOVÝ INŽENÝRING

Specializujeme se na projekty:

 • průmyslové výstavby
 • občanské vybavenosti
 • infrastruktury
 • bytové výstavby

Zajišťujeme:

 • objemové studie, návrhy staveb
 • dokumentace k územnímu a k stavebnímu (vodoprávnímu) řízení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • speciální dokumentace (bouracích prací, zpracování Zásad organizace výstavby, PBŘ a další)
 • v rámci našich služeb samozřejmě projednání příslušné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s cílem získání patřičných povolení
 • po dohodě s investorem jiné/ostatní speciální služby

V rámci projektového inženýringu Vám nabízíme následující služby:

 • projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, vč. získání Územního rozhodnutí
 • projednání dokumentace ke stavebnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, vč. získání Stavebního povolení
 • konzultace, příprava a projednání smluv se Správci sítí, se "sousedy", ostatní potřebné dle dohody...

Ceny:

Při návrhu cen vycházíme z Výkonového a honorářového řádu českých stavebních inženýrů, eventuálně propočtem hodinových sazeb, a to vždy na základě individuálního posouzení konkrétního projektu.

CK Lanka

komerce